Undervisning til plejepersonale

 

Et kursus der gør en forskel

Tandbørstning redder liv. Mundhulen er et reservoir for patogene bakterier som kan spredes, både via luftvejene og blodbanen.

Undersøgelser viser at 10% af tilfælde af pneumonier på plejehjem kan forebygges med en mere grundig og systematisk mundpleje. Op mod 42% af plejehjemsbeboere taber sig utilsigtet.

En god mundhygiejne giver en bedre livskvalitet, og forebygger tandsmerter og tab af tænder.

 

Baggrunden for kurset

Flere og flere ældre mennesker har egne tænder, og efterhånden har mange også implantater.

En undersøgelse har vist at 48% af det adspurgte plejepersonale foretrak andre arbejdsopgaver end mundpleje, og hver 4. ønskede undervisning på området. 14% angav at de ikke var tilfredse med den mundpleje de udførte.

Min egen opfattelse er at munden opfattes som et intimt og lidt ukendt område. Hvis man så heller ikke føler sig tryg ved om man kan udføre mundplejen godt nok, kan det skabe en barriere.

Der mangler viden om følgevirkningerne af en utilstrækkelig mundhygiejne.

Der mangler viden om hvad der skal til for at skabe en sund balance i mundhulen.

 

Formålet med kurset er at personalet:

  • Opnår en indsigt i, og forståelse for vigtigheden af at reducere mængden af patogene bakterier i mundhulen.  
  • Opnår færdigheder i at kunne screene tænder, tandkød og slimhinder, samt observere for en række afvigelser.
  • Opnår evner til at kunne vurdere den enkelte beboers behov for tandpleje, og føler sig sikker i brug af relevante tandpleje produkter.
  • Bliver i stand til at kunne udarbejde en personlig mundplejeplan, og mundplejen bliver integreret som en mere naturlig del af helhedsplejen.
  • Opnår en tilstrækkelig viden om, og forståelse for, at mundplejen er lige så vigtig som at skifte en sår forbinding.

Jeg tilbyder som tandplejer et kursus i mundpleje og tandsundhed, med mine ”plejepersonalebriller” på.

Ved at få begge ender til at mødes, tror jeg på at vi kan styrke både tandsundheden og den almene sundhed hos vores ældre borgere.

Et lignende tværfagligt projekt på et plejehjem i Københavns kommune, har øget tandsundheden med op til 90%.

Tandplejeruddannelsen er en professions bachelor. Tandplejere foretager eftersyn og diagnostik, og har primært fokus på forebyggelse og sundhedsbevarende behandlinger.

 

Kilder:

Liselotte Hinrich

Autoriseret tandplejer (aut. id: 021y6) / social og sundhedsassistent (aut. Id: OCOLG)
Stifter af Denglademund.dk

 

Kontakt os for et tilbud på undervisning, som vi skræddersyer efter de enkeltes behov.

Ring på telefon 6176 1550 eller mail på kontakt@denglademund.dk for et uforpligtende tilbud.

 

Denglademund.dk tilbyder undervisning og rådgivning af bl.a. plejepersonale, og i patientforeninger.
Vi tilbyder også salg af tandplejeprodukter til den grundlæggende mundpleje, samt specialprodukter.