Dysfagi

Ifølge undersøgelser, rammer dysfagi mellem 50-80% af ældre medicinske patienter, og plejehjemsbeboere.

1/3 af de indlagte på lungemedicinsk pga. lungebetændelse, har dysfagi.

Ofte er det ”silent aspiration” som plejepersonale ikke har en chance for at opdage.

Som jeg tidligere har skrevet om, kan tandbørstning redde liv.

For ældre med dysfagi, som har været indlagt med lungebetændelse, er dødeligheden på over 70% indenfor det første år efter udskrivelsen. 

10% af alle tilfælde at lungebetændelser på plejehjem kan forhindres med en bedre mundhygiejne.

Ved mistanke om dysfagi, bør borgeren sidde oprejst under tandbørstningen.


Dysfagi er ikke en sygdom, men et symptom. Og listen med årsager er så lang, at de fleste ældre mennesker på et tidspunkt kan blive ramt.

Så jeg synes det vigtigste er at vi er opmærksomme på symptomerne:

 • Hoste under og efter måltiderne
 • Hyppige lungebetændelser
 • Smerter ved synkning
 • Utilsigtet vægttab
 • Ændret stemme under og efter måltider
 • Hyppige feber episoder
 • Lang tid om at synke en mundfuld
 • Maden samler sig i kinderne
 • Rallende vejrtrækning
 • Savler
 • Spytter maden ud
 • Kvælningsfornemmelse
 • Opkastning under måltidet

Kilde:

Anbefalede produkter

GUM Paroex tandpasta
Curaprox tandbørste 5460